+31(0)655 848 863 info@hgmbv.nl

Waarom is goede ventilatie op scholen belangrijk?

Uit vele onderzoeken blijkt dat schone lucht niet alleen belangrijk is voor de gezondheid, maar ook voor de leerprestaties van onze kinderen.

De temperatuur in school lokalen loopt ’s zomers en in het voor en najaar snel op, mede onder invloed van het (te) grote aantal leerlingen in een klaslokaal. Daarnaast worden ook steeds meer computers in de lokalen gebruikt. De oplopende temperatuur heeft een negatieve invloed op de prestaties van leerlingen en leerkrachten.

Naast de temperatuur is de kwaliteit van de binnenlucht vaak ook niet goed. Het CO2 gehalte van de lucht loopt snel op en zorgt voor een minder goede concentratie tijdens de les.

De luchtvochtigheid in een lokaal laat veelal ook te wensen over. Ventileren en koelen wordt daarom steeds belangrijker om het binnenklimaat gezond te houden.

Uit metingen in opdracht van de VROM-inspectie is gebleken dat in meer dan de helft van de gevallen de ventilatiecapaciteit in nieuwe scholen en kinderdagverblijven onvoldoende is.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.